Nieuw

voor PO en VO | bijgewerkt op 13 oktober 2023

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Door omstandigheden geen eindexamen? Nu is staatsexamen mogelijk!

Goed nieuws: leerlingen op een reguliere middelbare school die door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het eindexamen, kunnen nu ook via het staatsexamen hun diploma of certificaten halen! Het College voor Toetsen en Examens heeft namelijk de aanmelding en toelating daarvoor van kandidaten tot het staatsexamen uitgebreid. Deze regeling is er om ervoor te zorgen dat leerlingen met bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, toch hun diploma kunnen behalen. Voorheen werden ze soms toegelaten, maar vanaf dit schooljaar (2023/2024) is er een officiële regeling voor.

Meer weten? Lees het artikel: Staatsexamen mogelijk voor leerlingen op reguliere school – Ouders & Onderwijs (oudersenonderwijs.nl)

Artikel: Digitale hulpmiddelen verbinden zieke leerlingen met de klas

Ook zieke kinderen hebben recht op onderwijs. Daarom zijn scholen verplicht onderwijs te regelen voor langdurig zieke leerlingen. Met behulp van digitale middelen kunnen ze bij hun klas betrokken blijven. KlasseContact en AV1 zijn voorbeelden van tools die zorgen voor verbondenheid tussen de zieke leerling en zijn klas. Onderzoeker en oud-consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen Silvia Klunder en zorgcoördinator Hanneke Martens vertellen wat erbij komt kijken om dit soort tools zo goed mogelijk in te zetten. “Het gevoel van erbij horen is heel belangrijk.” Meer weten? Lees het artikel op Kennisnet.nl

Nieuw handelingsadvies: wat als leerlingen door coronagerelateerde klachten of omstandigheden niet (volledig) naar school kunnen?

Met het vervallen van de coronamaatregelen is ook het handelingskader corona vervallen, maar er zijn nog steeds leerlingen die door coronagerelateerde klachten of omstandigheden langdurig (deels) niet naar school gaan. Voor hen geldt nu dezelfde route als voor leerlingen die ziek zijn. Er is een nieuw handelingsadvies ontwikkeld om scholen, leerlingen en ouders hierbij te ondersteunen. Het advies gaat over jeugdigen die bij een corona-infectie zelf een verhoogd risico lopen, over jeugdigen met gezinsleden met een verhoogd risico en over jeugdigen met post-COVID. Lees het nieuwsbericht van de Rijksoverheid of download het advies bij de Po-Raad.

Laatste specifieke corona-adviezen vervallen, maar gebruik je gezonde verstand bij luchtwegklachten

De laatste corona-adviezen – het (zelf-)test- en isolatieadvies – kunnen komen te vervallen. Het kabinet heeft dat besloten op advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Wel roept het kabinet iedereen op om het gezonde verstand te blijven gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten. Het is altijd verstandig thuis te blijven als je ziek bent, bij lichte klachten te overleggen met je werkgever of je thuis kunt werken, fysiek contact met kwetsbaren te beperken, in je elleboog te hoesten of te niezen, regelmatig handen te wassen en voor voldoende frisse lucht te zorgen. Lees het nieuwsbericht hierover en de adviezen om luchtweginfecties to voorkomen op Rijksoverheid.nl

Nieuw over thuiszitters: aansluiten bij initiatieven en aanvullend lesmateriaal

Heb je als school te maken met (dreigende) thuiszitters? Vanaf nu vind je twee nieuwe pagina’s over thuiszitters op Lesopafstand.nl: initiatieven om bij aan te sluiten, en aanvullend lesmateriaal.

Lesopafstand.nl vernieuwd: verschillende situaties afstandsonderwijs

Nieuwkomers uit Oekraïne, thuiszitters of corona – er zijn allerlei situaties waarin je als school afstandsonderwijs geeft. Welke situatie je ook tegenkomt, het belangrijkste is dat iedere leerling, ook op afstand, effectief en betrouwbaar onderwijs ontvangt. Hoe bereid je je daarop voor? Welke keuzes maak je? Waar hou je rekening mee? Eerder vond je op deze website alle informatie en maatregelen om tijdens de coronapandemie direct om te gaan met corona en afstandsonderwijs. De pandemie is inmiddels voorbij, maar onderwijs op afstand blijft om verschillende redenen wel nodig. Daarom gaan we verder als informatiepunt voor afstandsonderwijs, dat scholen ondersteunt om de geleerde lessen uit de pandemie te borgen, en ook nieuwe uitdagingen rond afstandsonderwijs aan te gaan. Meer weten? Bekijk de verschillende situaties voor afstandsonderwijs.

Ministerie lanceert sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus lanceerde het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario’s zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Van schoolbesturen en scholen wordt verwacht dat zij op basis van de leidraad per scenario een draaiboek maken. Meer weten? Lees verder bij draaiboeken

Terug