Nieuw

voor PO en VO | gepubliceerd op 13 november 2020

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Eerste resultaten ‘Monitor hybride onderwijs’ gepubliceerd

De eerste resultaten voor het primair onderwijs van de ‘Monitor hybride onderwijs: wat hebben we geleerd van onderwijs op afstand?’ zijn inmiddels gepubliceerd door Kennisnet en de PO-Raad. Hieruit blijkt dat het merendeel van de scholen in korte tijd wist om te schakelen naar onderwijs op afstand. De verschillen in aanpak waren echter groot. Zo was een gestructureerd lesaanbod en contact met de leraar niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Ook de beschikbaarheid van een laptop met internetverbinding was een knelpunt, zowel voor een deel van de leraren als voor leerlingen. Lees het hele artikel en download het onderzoeksrapport op kennisnet.nl.

Opnieuw 3 miljoen euro voor aanschaf laptops en tablets

Onderwijsminister Arie Slob stelt opnieuw 3 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van devices, zoals laptops en tablets, in de strijd tegen onderwijsachterstanden. De apparaten zijn met name bedoeld voor po- en vo-scholen met leerlingen die een groot risico lopen op achterstand. SIVON zal opnieuw de devices inkopen en verspreiden.

Er zijn nog steeds leerlingen die onvoldoende toegang hebben tot onderwijs op afstand. Bijvoorbeeld omdat zij thuis of op school geen laptop of tablet hebben. “Via lesopafstand.nl bereiken mij signalen dat de beschikbaarheid van devices in de klas en bij leerlingen thuis nog steeds kan knellen. Dat gaat me aan het hart. Alle leerlingen moeten in de klas én thuis goed onderwijs kunnen blijven volgen, hoe lang de coronacrisis ook duurt”, zegt minister Slob. “Ik wil hierbij vooral oog houden voor kinderen die van huis uit minder hulpbronnen hebben.”

Posters cameragebruik in de les en bij toetsen

Cameragebruik in de les en bij toetsen is toegestaan, mits je goede afspraken maakt en deze met de betrokkenen communiceert. Belangrijke aandachtspunten en tips vind je op twee posters (zie Veilig gebruikmaken van video en Online surveilleren). De QR-code op de posters kun je scannen. Zo vind je meer informatie en antwoorden op vragen. Ook kun je aan de hand van de posters met elkaar het gesprek aangaan. Print ze uit en leg ze bijvoorbeeld in de lerarenkamer. Delen op social media mag ook.

Terug