Nieuw

voor PO en VO | bijgewerkt op 12 oktober 2022

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Nieuw over thuiszitters: aansluiten bij initiatieven en aanvullend lesmateriaal

Heb je als school te maken met (dreigende) thuiszitters? Vanaf nu vind je twee nieuwe pagina’s over thuiszitters op Lesopafstand.nl: initiatieven om bij aan te sluiten, en aanvullend lesmateriaal.

Lesopafstand.nl vernieuwd: verschillende situaties afstandsonderwijs

Nieuwkomers uit Oekraïne, thuiszitters of corona – er zijn allerlei situaties waarin je als school afstandsonderwijs geeft. Welke situatie je ook tegenkomt, het belangrijkste is dat iedere leerling, ook op afstand, effectief en betrouwbaar onderwijs ontvangt. Hoe bereid je je daarop voor? Welke keuzes maak je? Waar hou je rekening mee? Eerder vond je op deze website alle informatie en maatregelen om tijdens de coronapandemie direct om te gaan met corona en afstandsonderwijs. De pandemie is inmiddels voorbij, maar onderwijs op afstand blijft om verschillende redenen wel nodig. Daarom gaan we verder als informatiepunt voor afstandsonderwijs, dat scholen ondersteunt om de geleerde lessen uit de pandemie te borgen, en ook nieuwe uitdagingen rond afstandsonderwijs aan te gaan. Meer weten? Bekijk de verschillende situaties voor afstandsonderwijs.

Ministerie lanceert sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus lanceerde het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario’s zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Van schoolbesturen en scholen wordt verwacht dat zij op basis van de leidraad per scenario een draaiboek maken. Meer weten? Lees verder bij draaiboeken

Terug