Nieuw

voor PO en VO | bijgewerkt op 2 maart 2021

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

SURF en SIVON spreken Google aan op privacyrisico’s 

Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat er privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google G Suite (sinds kort heet dit Google Workspace for Education, het bevat Classroom, Meet, Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides en meer). De risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google. SURF en SIVON ondersteunden dit onderzoek en zijn namens het onderwijs in gesprek met Google om ervoor te zorgen dat Google deze privacyrisico’s wegneemt. Lees het bericht en het antwoord op veelgestelde vragen op sivon.nl.

Informatie over de heropening van het voortgezet (speciaal) onderwijs

Op 23 februari heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 maart de scholen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs weer opengaan; elke leerling kan minimaal 1 dag per week naar school komen. Op de scholen wordt de 1,5 meter-regel gewaarborgd en bij verplaatsing door de school geldt een mondkapjesplicht. Een goede voorbereiding draagt bij aan ieders veiligheid. Bedenk goed wat je met je team, met de MR, met je bestuur en wellicht de leerlingenraad afspreekt. Samenwerken vergroot het draagvlak voor de keuzes die je maakt.

Praktische voorbereiding

Wat kun je opnieuw gebruiken?
Je kunt de voorbereidingen van de vorige heropening van de scholen (mei 2020) gebruiken ter inspiratie. Bekijk welke communicatie en informatie opnieuw kan worden gebruikt. Kijk daarbij ook wat er de vorige keer goed verliep en wat je nu anders zou willen doen. Zie voor inspiratie ook Praktijkvoorbeelden hybride.

Wat moet anders?
Houd er rekening mee dat een aantal protocollen en maatregelen veranderd zijn. Pas hier je organisatie op aan.
Voor de praktische voorbereiding vind je hieronder een aantal handige documenten:

Heb je een goed voorbeeld van jouw plan voor de heropening op 1 maart? Of heb je nog een vraag? Laat dit dan weten via het loket.

Zo kun je leraren helpen hun ict-bekwaamheid te vergroten

De ict-bekwaamheid van leraren stond al voor de pandemie op de professionaliseringsagenda van veel schoolbesturen. De ervaringen met onderwijs op afstand hebben deze noodzaak alleen maar verder onderstreept. Aan de hand van de resultaten van de ‘Monitor hybride onderwijs’ hebben we conclusies geformuleerd over de behoeftes van leraren en de manier waarop schoolleiders professionalisering op het gebied van ict kunnen faciliteren. 

Informatie over de heropening van het basisonderwijs

Op 31 januari heeft het kabinet besloten dat basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs vanaf 8 februari de deuren mogen openen. Leraren en schoolleiders zullen de leerlingen met open armen ontvangen. Tegelijkertijd kunnen er onder medewerkers zorgen zijn over besmettingscijfers. In de brief van minister Slob lees je hier meer over.  

Een goede voorbereiding draagt bij aan ieders veiligheid op het moment dat de scholen weer opengaan. Bedenk goed wat je met je team, met de MR, met je bestuur (en wellicht de leerlingenraad) afspreekt. Samenwerken vergroot het draagvlak en het begrip voor de keuzes die je maakt. Vergeet daarbij ook niet de afstemming met externe partijen, zoals de kinderopvang.

Praktische voorbereiding 

Wat kun je opnieuw gebruiken?
Je kunt de voorbereidingen van de vorige heropening van de scholen (mei 2020) opnieuw inzetten. Bekijk welke communicatie en informatie opnieuw kan worden gebruikt of waar mogelijk kleine aanpassingen nodig zijn. Kijk daarbij ook wat er de vorige keer goed verliep en wat je nu anders zou willen doen. 

Wat moet anders? 
Houd er rekening mee dat een aantal protocollen en maatregelen veranderd zijn. Pas hier je organisatie op aan. Kijk wat je ditmaal anders wil/moet organiseren en wat je hiervoor nodig hebt. 

Voor de praktische voorbereiding vind je hieronder een aantal handige documenten: 

Heb je een goed voorbeeld dat je wilt delen met andere scholen? Laat dit dan weten via het loket.

Als laatste raden wij elke school aan een plan klaar te hebben voor elk van de verschillende scenario’s (zoals wanneer de klas in quarantaine moet). Hiervoor kun je Maak een plan gebruiken.

Pedagogiek en toetsen 

De eerste dagen en weken op school is er aandacht nodig voor het sociaal-emotionele aspect. Tips voor hoe je dit kunt aanpakken vind je bij Pedagogiek en motivatie. 

Wil je meer weten over de adviezen rond de afname van de M-toets? Kijk dan bij Leerlingvolgsysteemtoetsen

De heropening van scholen vraagt om extra aandacht rond het adviseren van schooladviezen. Kijk op Kansrijk adviseren voor meer informatie. 

Plan en reflectie 

Wees je ervan bewust dat je je plan gaandeweg moet bijstellen en verbeteren. Zorg ervoor dat je elke week de tijd neemt om met elkaar te reflecteren op de afgelopen week.

Ook is het belangrijk om samen met het team, ouders en leerlingen te reflecteren op de afgelopen periode en samen vooruit te kijken naar de nieuwe periode. Zie voor meer informatie Handvatten voor reflectie.

Vragen?

Ben je op zoek naar informatie over de rechten van werknemers in het primair (en voortgezet) onderwijs? Kijk dan bij Vragen over rechten personeel. Loop je toch nog ergens tegenaan? Ervaar je een knelpunt of probleem? Stel dan je vraag in ons loket.

Terug