Nieuw

voor PO en VO | bijgewerkt op 18 januari 2021

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Basisonderwijs mogelijk eerder open en anderhalve meter in voortgezet onderwijs

De huidige coronamaatregelen worden verlengd tot in elk geval dinsdag 9 februari. Dat maakte premier Rutte bekend tijdens de coronapersconferentie op 12 januari. De huidige uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, examenkandidaten, praktijklessen en het vso blijven gehandhaafd. Wel moeten leerlingen op middelbare scholen voortaan anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren.

Webinar Lesgeven met Microsoft Teams

Microsoft Teams wordt veel gebruikt bij het geven van onderwijs op afstand. Maar hoe zet je het op zo’n manier in dat het toegevoegde waarde heeft voor de lessen die je geeft? Hoe houd je verbinding met leerlingen? Hoe krijg je optimale interactie? Op 7 januari organiseerde Les op afstand een webinar over dit thema. Je kunt de opname terugkijken op de pagina Platformen, hier vind je ook de antwoorden op de vragen uit de chat.

Kennisclips over het geven van online les en het goed regelen van privacy

Kennisnet heeft kennisclips (korte uitlegvideo’s) gepubliceerd met daarin meer informatie over het geven van online les en het goed regelen van alles rondom privacy bij les op afstand.

Aanvragen extra laptops en tablets voor tegengaan onderwijsachterstand in tijden van corona

Het kabinet stelt 15 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanschaf van devices, zoals laptops en tablets, in de strijd tegen onderwijsachterstanden in tijden van corona. Met het extra geld wordt de eerdere aanvraagronde uitgebreid en verlengd. De apparaten zijn bedoeld voor po- en vo-scholen (inclusief sbo en vso) die vanwege hybride onderwijs en les op afstand extra devices nodig hebben voor leerlingen die daar thuis niet over beschikken. Van schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent. SIVON zal opnieuw de devices inkopen en verspreiden. Lees bij SIVON wat de voorwaarden zijn en hoe je devices kunt aanvragen. Let op: aanvragen kan tot 15 januari 2021.

Tijdelijke schoolsluiting: hulp bij het geven van les op afstand

Van woensdag 16 december aanstaande tot dinsdag 9 februari 2021 zijn de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs tijdelijk gesloten. Buiten de schoolvakantie geven scholen zoveel mogelijk les op afstand. Hoe kun je je hier als school goed op voorbereiden?

We ontwikkelden een stappenplan. Met scenario 3 ( ‘Alle leerlingen zitten thuis, maar zijn niet ziek’) kun je stapsgewijs zorgen voor bijvoorbeeld het formuleren van een haalbare doelstelling, het op orde brengen van je ict en het zorgen voor een heldere (ouder)communicatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen scholen je mee in hun eigen ervaringen met het geven van les op afstand.

Het geven van les op afstand brengt ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. De Privacy-quickscan geeft een eerste beeld van een aantal privacy-aspecten van veelgebruikte apps. In de artikelen van Kennisnet over videobellen op school lees je welke maatregelen je kunt treffen als het netwerk trager wordt en krijgt je tips voor een goede aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en het kiezen van de juiste tool.

Op deze website vind je veel tips voor het geven van online les. Waar moet je bijvoorbeeld allemaal aan denken bij het synchroon (in een live les) of asynchroon (met filmpjes) lesgeven met video? Ook vind je verschillende didactische en pedagogische tips. Ben je nog op zoek naar aanvullend lesmateriaal? Bekijk dan de themapagina’s van Wikiwijs of bekijk de tips voor het zelf maken van lesmateriaal.

In de Monitor hybride onderwijs delen leraren, schoolleiders, ouders en leerlingen hun ervaringen met onderwijs op afstand. Een van de geleerde lessen is dat ouders een helder lesprogramma en contact met de leraar als een belangrijk houvast ervaren in de ondersteuning van hun kind. Leerlingen kunnen pas goed met hun schoolwerk bezig zijn als ze weten wat er van hen verwacht wordt en als ze goede ondersteuning krijgen. Ook tips voor oudercommunicatie en andere relevante onderzoeken vind je op deze website.

Webinar

Op woensdag 16 december organiseerde Les op afstand een webinar ter ondersteuning van het geven van online lessen. Hieronder vind je de presentatie van deze webinar.

Terug