Nieuw

voor PO en VO | bijgewerkt op 27 januari 2022

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor het bewegingsonderwijs en Lichamelijke opvoeding?

Download de nieuwe protocollen voor bewegingsonderwijs, of lees meer hier.

Versoepeling quarantaineregels in het onderwijs – 26 januari 2022

Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs hoeven vanaf woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. Dit geldt ook voor studenten onder de 18 jaar in het mbo en hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat leerlingen en studenten meer fysiek les kunnen krijgen.

De volgende regels blijven van kracht in het primair en voortgezet onderwijs:

De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld over quarantaine bij een grote uitbraak van het coronavirus. 

De Q&A’s en protocollen op deze website zijn inmiddels aangepast.

Veelgestelde vragen over de eindtoetsafname 2022

Basisscholen zijn verplicht om bij hun leerlingen in groep 8 de eindtoets af te nemen. Dit doen zij tussen 15 april en 15 mei. Wat als je de eindtoets dit jaar door corona-omstandigheden niet kunt afnemen zoals gepland? Hier vind je veelgestelde vragen en een stappenplan.

Infographic – Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Het ministerie van OCW maakte een interactieve infographic voor leraren, interne begeleiders, schoolleiders en schoolbesturen – om leerlingen op weg te helpen bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Meer weten? Download de infographic

Primair en Voortgezet onderwijs en BSO gaan weer open na kerstvakantie

Op 10 januari 2022 gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Volgens het OMT is dat verantwoord. Ook wordt sporten voor jeugd tot en met 17 jaar tot 20:00 uur buiten weer mogelijk vanaf 11 januari. Voor de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:

De Q&A’s en protocollen op deze website zijn inmiddels vernieuwd.

School & Veiligheid: hoe ga je om met spanning en discussie over corona op school?

De coronapandemie en de huidige coronamaatregelen van de overheid geven aanleiding tot discussies en spanningen. Ook voor het onderwijs gelden er telkens nieuwe maatregelen, waardoor die spanningen ook de scholen en klaslokalen binnenkomen. Recent kreeg de helpdesk van Stichting School & Veiligheid van onderwijsprofessionals meerdere signalen binnen van confrontaties met leerlingen, collega’s of ouders naar aanleiding van de coronamaatregelen. Daarom bieden zij onderwijsprofessionals tips en ondersteuning. Meer weten? Lees het artikel Corona: spanning & discussie op school

Terug