Nieuw

voor PO en VO | bijgewerkt op 5 juni 2021

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Aanpassingen naar aanleiding OMT-advies

Naar aanleiding van de laatste OMT-adviezen voor het onderwijs zijn de servicedocumenten, protocollen en Q&A’s aangepast. Het OMT heeft geadviseerd om de 1,5 meter tussen leerlingen in het vo los te laten, als in voldoende mate gebruik wordt gemaakt van (preventief) zelftesten. Op dit moment gelden de maatregelen in het onderwijs die corresponderen met stap 3 van het openingsplan van het kabinet.

De situatie gaat de goede kant op: de vaccinatiegraad stijgt snel en de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames dalen. Om te bevorderen dat die trend doorzet, heeft het OMT op 31 mei geadviseerd om de overige richtlijnen voor het onderwijs door te zetten. Dit heeft het kabinet overgenomen. Op deze manier wordt eraan bijgedragen dat verdere versoepeling zo snel mogelijk kan plaatsvinden.

Dit betekent onder meer dat cohortering (groepsvorming) van leerlingen nog steeds wordt geadviseerd, en dat ook het beleid rondom schoolkampen niet is aangepast; dit wordt nog steeds afgeraden. Door het verspreidingsrisico te minimaliseren wordt ook de continuïteit van onderwijs bevorderd. Op het moment dat verdere versoepelingen mogelijk worden, krijgt dit een plek in de servicedocumenten, protocollen en Q&A’s.

Versoepelen afstandsmaatregel in het vo en vso

De laatste stand van zaken rond de versoepelingen in het vo en vso, inclusief het loslaten van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen, is gebundeld in een servicedocument voor besturen. Ook heeft het ministerie van OCW een aantal veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd over het versoepelen van de afstandsmaatregel.

Lees ook de brief aan schoolbesturen over de volledige heropening van het vo en vso van 27 mei.

Zelftesten in het onderwijs

Zelftesten heeft als doel het zo snel mogelijk signaleren van een coronabesmetting onder leerlingen en personeel, om daarmee verspreiding te voorkomen. Zo kan het onderwijs op school zoveel mogelijk doorgaan. Scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van zelftesten. De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus. Je leest er alles over onder Zelftesten.

De brief aan schoolbesturen over de volledige heropening van het vo en vso van 27 mei is hier ook te vinden.

Nieuw platform ‘Leren voor het eindexamen

Om examenleerlingen de komende periode extra te ondersteunen bij de voorbereiding op het centraal examen, is het platform lerenvoorhetexamen.nl gelanceerd. Op dit platform kunnen leerlingen aan de slag met extra uitleg, oefenexamens, uitlegvideo’s en livestreams per vak. Ook handig voor leraren als voorbereiding op de examens.

Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet komt met een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. Het programma biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Ga naar rijksoverheid.nl voor meer informatie over:

Op de website nponderwijs.nl vind je onder andere een menukaart met effectieve interventies.

Terug