Nieuw

voor PO en VO | bijgewerkt op 30 maart 2021

Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen.

Geleerde lessen uit onderzoek

Welke lessen kunnen we leren van de periode van les op afstand en hybride onderwijs? Op de volgende themapagina’s vind je relevante onderzoeken naar verschillende aspecten van onderwijs op afstand en hybride lesvormen:

Handreiking voor uitwisseling persoonsgegevens leerlingen voor bron- en contactonderzoek

Wat is bron- en contactonderzoek en hoe werkt het? Wat wordt er van de school verwacht bij BCO en wat van ouders? Welke informatie is nodig voor een goed BCO en welke gegevens van contacten mag de school wel en niet verstrekken aan de GGD? Om hierover meer duidelijkheid te geven is er voor scholen nu de handreiking gegevensdeling bron- en contactonderzoek.

De handreiking gegevensdeling is gemaakt voor schoolbestuurders, schoolleiders, afdelingsleiders, preventiemedewerkers en functionarissen gegevensbescherming. In de handreiking wordt toegelicht wat een BCO is, waarom het zo belangrijk is en hoe het werkt. Je vindt hierin een beschrijving van de rollen van de GGD, van de school en van ouders en leerlingen van 16 jaar en ouder. En je vindt een opsomming van de gegevens die een school mag delen met de GGD in het kader van een bron- en contactonderzoek, en welke gegevens beslist niet mogen worden gedeeld. Het is belangrijk dat je ouders hierover goed informeert. Hiervoor vind je ook een modelbrief in de handreiking.

Nieuw platform ‘Leren voor het eindexamen

Om examenleerlingen de komende periode extra te ondersteunen bij de voorbereiding op het centraal examen, is het platform lerenvoorhetexamen.nl gelanceerd. Op dit platform kunnen leerlingen aan de slag met extra uitleg, oefenexamens, uitlegvideo’s en livestreams per vak. Ook handig voor leraren als voorbereiding op de examens.

Kabinet komt met Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet komt met een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. Het programma biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Ga naar rijksoverheid.nl voor meer informatie over:

SURF en SIVON spreken Google aan op privacyrisico’s 

Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat er privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google G Suite (sinds kort heet dit Google Workspace for Education, het bevat Classroom, Meet, Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides en meer). De risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google. SURF en SIVON ondersteunden dit onderzoek en zijn namens het onderwijs in gesprek met Google om ervoor te zorgen dat Google deze privacyrisico’s wegneemt. Lees het bericht en het antwoord op veelgestelde vragen op sivon.nl.

Terug