Reisgids digitaal leermateriaal

voor PO en VO | bijgewerkt op 27 september 2022

De ervaringen rond afstandsonderwijs en hybride onderwijs leiden tot nieuwe behoeftes aan en enthousiasme voor het gebruik van allerlei applicaties die op internet te vinden zijn: van videochat tot digitaal toetsen en oefenen. We krijgen steeds vaker vragen binnen of iets AVG-proof is. De Reisgids Digitaal Leermateriaal geeft een beeld van een aantal privacy-aspecten van veelgebruikte apps.

De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het biedt handreikingen voor digitaal leermateriaal, zoals een overzicht van bronnen en beschrijvingen van didactische werkvormen. Ook handreikingen voor het zelf maken en arrangeren van digitaal leermateriaal, gebaseerd op beschikbare tools/applicaties, maken deel uit van het project. De inhoudt van het project wordt gerealiseerd via crowdsourcing, iedereen met affiniteit met het onderwijs kan bijdragen. Daarnaast werken experts aan de redactie en inbreng op de website.  

Hoe gebruik je de reisgids? 

Als privacy officer binnen een onderwijsinstelling kun je de reisgids gebruiken om de privacyaspecten van een app te onderzoeken. Dit helpt om snel een eerste inschatting te maken van het product en eventueel alternatieven voor te stellen. De reisgids is hierbij een hulpmiddel voor het maken van een inschatting van de privacyrisico’s van applicaties. Het schoolbestuur neemt altijd zelf de beslissing, en heeft zelf de verantwoordelijkheid, om een applicatie in te zetten op basis van een afweging van de risico’s van het gebruik. 

In het tabblad tools op de website van de Reisgids Digitaal Leermateriaal kun je bij de filter vijf belangrijke privacy-aspecten aanvinken, om de tools hierop te filteren. Voor de beste indicatie van privacy-veiligheid, vink je alle vijf deze aspecten aan: 

1. Verwerking persoonsgegevens leerlingen 

Als een applicatie geen persoonsgegevens gebruikt, of gebruikt kan worden zonder persoonsgegevens van leerlingen te verwerken, is er geen risico op misbruik van die gegevens. Een applicatie waarvoor een inlogaccount of een e-mailadres nodig is, verwerkt in ieder geval persoonsgegevens. 

2. Ondertekening privacyconvenant 

Als een leverancier het privacyconvenant heeft ondertekend, gebruikt deze de modelverwerkersovereenkomst. Dit is een goede basis voor afspraken over gebruik van leerlinggegevens. 

3. Afsluiten van een verwerkersovereenkomst 

Het schoolbestuur heeft een verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens van leerlingen en moet daarom verwerkersovereenkomsten afsluiten voor de applicaties waarin deze worden verwerkt. 

4. Verwerking van data in de EER 

De AVG stelt dat een verantwoordelijke alleen persoonsgegevens mag doorgeven naar derde landen met een passend beschermingsniveau: dat zijn landen in de Europese Economische Ruimte (EER) en een aantal vertrouwde landen. 

5. Data delen met derden voor commerciële doeleinden 

Sommige applicaties geven in hun voorwaarden aan gegevens te delen met derde partijen ten behoeve van commerciële doelen. Het is niet wenselijk dit met leerlinggegevens te doen. Uiteraard kan een leverancier zelf wel subverwerkers inschakelen om de applicatie draaiend te houden.  

Gebruik naast de Appchecker 

De Reisgids Digitaal Leermateriaal is goed te gebruiken naast de Appchecker. De Appchecker maakt de leraar bewust van de privacyrisico’s van verschillende online tools en apps. De leraar krijgt een advies over de privacyrisico’s van de onderzochte app of online tool. Op basis van het advies besluit de verantwoordelijke voor privacy en beveiliging met de leraar of de app of online tool veilig gebruikt kan worden en welke acties hiervoor nodig zijn. 

Terug