Reisgids digitaal leermateriaal

voor PO en VO | bijgewerkt op 23 mei 2022

De ervaringen rond afstandsonderwijs en hybride onderwijs leiden tot nieuwe behoeftes aan en enthousiasme voor het gebruik van allerlei applicaties die op internet te vinden zijn: van videochat tot digitaal toetsen en oefenen. We krijgen steeds vaker vragen binnen of iets AVG-proof is. De Reisgids Digitaal Leermateriaal geeft een beeld van een aantal privacy-aspecten van veelgebruikte apps.

De Reisgids Digitaal Leermateriaal is een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het biedt handreikingen voor digitaal leermateriaal, zoals een overzicht van bronnen en beschrijvingen van didactische werkvormen. Ook handreikingen voor het zelf maken en arrangeren van digitaal leermateriaal, gebaseerd op beschikbare tools/applicaties, maken deel uit van het project. De inhoudt van het project wordt gerealiseerd via crowdsourcing, iedereen met affiniteit met het onderwijs kan bijdragen. Daarnaast werken experts aan de redactie en inbreng op de website.

Hoe gebruik je de reisgids?

Als privacy-verantwoordelijke binnen een onderwijsinstelling kun je de reisgids gebruiken om de privacyaspecten van een app te onderzoeken. Dit helpt om snel een eerste inschatting te maken van het product en eventueel alternatieven voor te stellen. De reisgids is hierbij een hulpmiddel voor het maken van een inschatting van de privacyrisico’s van applicaties. Het schoolbestuur neemt altijd zelf de beslissing, en heeft zelf de verantwoordelijkheid, om een applicatie in te zetten op basis van een afweging van de risico’s van het gebruik.

In het tabblad tools op de website van de Reisgids Digitaal Leermateriaal kun je bij de filter vijf belangrijke privacy-aspecten aanvinken, om de tools hierop te filteren. Voor de beste indicatie van privacy-veiligheid, vink je alle vijf deze aspecten aan:

Gebruik naast de Appchecker

De Reisgids Digitaal Leermateriaal is goed te gebruiken naast de Appchecker. De Appchecker maakt de leraar bewust van de privacyrisico’s van verschillende online tools en apps. De leraar krijgt een advies over de privacyrisico’s van de onderzochte app of online tool. Op basis van het advies besluit de verantwoordelijke voor privacy en beveiliging met de leraar of de app of online tool veilig gebruikt kan worden en welke acties hiervoor nodig zijn.

Terug