Subsidieregeling Digitale School

voor PO en VO | bijgewerkt op 21 juni 2024

Er komt een subsidieregeling vanuit het ministerie van OCW voor scholen en samenwerkingsverbanden die een regionale digitale schoolvoorziening willen opzetten voor leerlingen die thuiszitten of dreigen uit te vallen. Denk aan kinderen of jongeren die door lichamelijke of psychische oorzaken thuiszitten. De subsidieregeling is onderdeel van het actieprogramma Digitale School en bedoeld om deze leerlingen zoveel mogelijk maatwerk te bieden via les op afstand, met perspectief op terugkeer naar school. De aanvraagperiode van de subsidie opent na de zomervakantie. Op deze pagina lees je meer over wat de regeling inhoudt en waar je meer informatie kunt vinden. 

Met de subsidieregeling beoogt OCW 16 digitale schoolvoorzieningen verspreid door het land te laten opzetten. Vanuit deze voorzieningen kunnen thuiszittende kinderen en jongeren maatwerk krijgen via digitaal afstandsonderwijs.

Coalities van scholen en samenwerkingsverbanden kunnen met de subsidie een digitale schoolvoorziening opzetten of een bestaande voorziening uitbreiden. Het gaat hierbij om maatwerk in afstandsonderwijs, waarbij de leerlingen deel uitmaken van een groep, en perspectief krijgen op terugkeer naar school. Ook is een combinatie van digitaal onderwijs met onderwijs op locatie mogelijk. 

De digitale schoolvoorziening werkt (boven)regionaal. OCW zet daarbij in op landelijke spreiding, schaalgrootte en bundeling van krachten. Samenwerking is daarom een belangrijke factor. Daarnaast stimuleert het actieprogramma kennisdeling. Kennisnet coördineert het praktijkonderzoek en de leernetwerken hierbij via lesopafstand.nl. 

Meer weten?

Terug