Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Actueel

Weer op school

Werk je in het basisonderwijs of speciaal onderwijs? Protocollenposters voor scholen en ouders en veelgestelde vragen over de (geleidelijke) heropening van het onderwijs vind je bij Weer op school op po.lesopafstand.nl.

Werk je in het voortgezet onderwijs? Protocollen, veelgestelde vragen over de (geleidelijke) heropening van het onderwijs, en posters voor scholen en ouders vind je bij Weer op school op vo.lesopafstand.nl.

Doe mee aan onderzoek naar onderwijs op afstand

23/06/2020 – De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt voor scholen in kaart hoe zij invulling hebben gegeven aan onderwijs op afstand en welke waardevolle lessen zij graag willen behouden.

Ben je benieuwd hoe jouw leraren, ouders en leerlingen de afgelopen maanden hebben ervaren? Doe dan mee aan het onderzoek van de PO-Raad en Kennisnet en stel je eigen monitor samen (het onderzoek richt zich ook op het voortgezet onderwijs).

NRO bundelt onderzoek naar afstandsonderwijs

23/06/2020 – Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft naar aanleiding van de periode van afstandsonderwijs een overzicht gemaakt van kennis gebaseerd op onderzoek om bewuste, onderbouwde keuzes te kunnen blijven maken in het onderwijs.

Het NRO wil – in afstemming met het ministerie van OCW – ook graag in kaart brengen welke coronagerelateerde vragen er in de scholen leven en vraagt scholen daarom een vragenlijst in te vullen.

Steunpakket onderwijs

15/05/2020 – Scholen en instellingen kunnen binnenkort subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de coronacrisis. 

Voorkomen van schooluitval

11/05/2020 – Op de nieuwe website weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Zo willen de initiatiefnemers schooluitval van jongeren nu en in de toekomst voorkomen. De informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. De website is een samenwerking van het ministerie van OCW, de VO-raad, de PO-Raad en Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

Terug