Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Actueel

Weer op school

Werk je in het basisonderwijs of speciaal onderwijs? Protocollenposters voor scholen en ouders en veelgestelde vragen over de (geleidelijke) heropening van het onderwijs vind je bij Weer op school op po.lesopafstand.nl.

Werk je in het voortgezet onderwijs? Protocollen, veelgestelde vragen over de (geleidelijke) heropening van het onderwijs, en posters voor scholen en ouders vind je bij Weer op school op vo.lesopafstand.nl.

Steunpakket onderwijs

15/05/2020 – Scholen en instellingen kunnen binnenkort subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de coronacrisis. 

Voorkomen van schooluitval

11/05/2020 – Op de nieuwe website weeraanwezigopschool.nl vind je betrouwbare informatie om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Zo willen de initiatiefnemers schooluitval van jongeren nu en in de toekomst voorkomen. De informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. De website is een samenwerking van het ministerie van OCW, de VO-raad, de PO-Raad en Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).

Kabinet kondigt heropening scholen aan

21/04/2020 – Het kabinet heeft voor het primair onderwijs (basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs) besloten dat de scholen 11 mei weer opengaan. Scholen in het voortgezet onderwijs wordt gevraagd zich voor te bereiden op onderwijs met 1,5 meter afstand. De scholen in het vo gaan waarschijnlijk weer open vanaf 1 juni.

Terug